Share This Post

Main Slider / News

ปิดฉาก Motor Expo 2017 ยอดจองรถยนต์เพิ่มขึ้นจากปี 2016

ปิดฉาก Motor Expo 2017 ยอดจองรถยนต์เพิ่มขึ้นจากปี 2016
 

ปิดฉากลงแล้วสำหรับงาน Motor Expo 2017 ที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมรวมระยะเวลา 13 วัน หลังจากจบงานสิ่งหนึ่งที่ผู้จัดงานจะต้องรายงานให้ผู้ที่ติดตามข่าวได้รับทราบก็คือเรื่องของสถิติการจองรถภายในงานทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ ซึ่งปีนี้มีตัวเลขที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายๆ ประการไม่ว่าจะเป็นทิศทางแะลการฟื้นตัวของตลาดรถยนต์รวมถึงในช่วงปลายปีมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องหลายรุ่นด้วยกัน

ยอดจองรถยนต์ในงาน Motor Expo 2017

ยอดจองรถยนต์ในปี 2017 อยู่ที่ 39,832 คัน มียอดจองที่เพิ่มจากปีที่ผ่านมา โดยยอดจองรถยนต์ในงาน Motor Expo ปี 2016 อยู่ที่ 32,422 คัน โดยยอดจอง 10 อันดับแรกมีดังนี้

  1. Honda 6,488 คัน (ปี 2016 : 4,902 คัน)
  2. Toyota 5,456 คัน (ปี 2016 : 5,124 คัน)
  3. Mazda 5,015 คัน (ปี 2016 : 3,434 คัน)
  4. Isuzu 4,479 คัน (ปี 2016 : 3,620 คัน)
  5. Mercedes-Benz 2,701 คัน (ปี 2016 : 1,722 คัน)
  6. MG 2,366 คัน (ปี 2016 : 1,455 คัน)
  7. Nissan 2,275 คัน (ปี 2016 : 2,292 คัน)
  8. Mitsubishi 2,260 คัน (ปี 2016 : 2,098 คัน)
  9. Ford 2,253 คัน (ปี 2016 : 2,411 คัน)
  10. Suzuki 1,361 คัน (ปี 2016 : 1,386 คัน)

ยอดจองรถมอเตอร์ไซค์ ในงาน Motor Expo 2017

ยอดจองรถมอเตอร์ไซค์ของ Motor Expo 2017 ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วตลาดรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะกลุ่ม Big Bike ยังมีผู้ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ปี 2017 มียอดจอง 7,711 คัน ส่วนยอดจองรถมอเตอร์ไซค์ ในงาน Motor Expo 2016 อยู่ที่ 7,942 คัน โดยยอดจองรถมอเตอร์ไซค์ 10 อันดับแรกของงาน Motor Expo 2017 (ยอดจองของปีก่อนหน้า Motor Expo 2016) มีดังนี้

1. GPX 1,115 คัน (ปี 2016 : 1,109 คัน)

2. Kawasaki 904 คัน (ปี 2016 : 762 คัน)

3. Ryuka 831 คัน (ปี 2016 : 418 คัน)

4. Yamaha 805 คัน (ปี 2016 : 1,040 คัน)

5. Honda 741 คัน (ปี 2016 : 791 คัน)

6. Lifan 626 คัน (ปี 2016 : – )

7. Vespa 500 คัน (ปี 2016 : 1,059 คัน)

8. Triumph 396 คัน (ปี 2016 : 488 คัน)

9. BMW 309 คัน (ปี 2016 : 290 คัน)

10. Benelli 238 คัน (ปี 2016 : 208 คัน)

Facebook Comments

Share This Post

Lost Password

Register