Share This Post

Main Slider / News

Porsche Digital เปิดตัวโครงการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ home-iX

Porsche Digital เปิดตัวโครงการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ home-iX
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ปอร์เช่ล้ำหน้าไปอีกระดับด้วยโครงการที่จะพลิกโฉมหน้าโลกดิจิทัล จากการดำเนินงานผ่านองค์กรลูกข่าย Porsche Digital บริษัทผู้ผลิตรถสปอร์ตสัญชาติเยอรมันแห่งนี้ได้ริเริ่มปฏิบัติการดึงเอาเทคโนโลยีที่พักอาศัยและสำนักงานล้ำยุค home-iX เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของฐานบัญชาการใหญ่ในสตุ๊ทการ์ท

ทั้งนี้เจ้าของโมเดลธุรกิจแบบ B2B สตาร์ทอัพ รายดังกล่าวคือผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ smart living solutions ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2016 โดยอดีตพนักงานของปอร์เช่ประกอบด้วย Mehmet Arziman และ Heiko Scholtes หนึ่งในจุดหมายสำคัญขององค์กร ธุรกิจแห่งนี้คือระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ car-to-smart home solutions ซึ่งเหมาะสำหรับหน่วยงานด้านการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์

ปัจจุบันนี้ Porsche Digital ดำรงสถานภาพเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรองของธุรกิจ home-iX บรรดาทีมงานผู้ก่อนตั้งบริษัทได้รับการสนับสนุนกิจการในรูปแบบของพื้นที่สำนักงานสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ข้อมูลส่งเสริมและการเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ โดย Porsche Digital ได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกับธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อดำเนินงานในฐานะ
โครงการต้นแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดของโครงการดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับทิศทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการอัจฉริยะทั้งส่วนของที่พักอาศัยและสำนักงาน ยานพาหนะ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารและระบบช่วยเหลือบริการทางดิจิทัลซึ่งสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายถึงกันได้

คำว่า “smart living” และ “smart home” หมายรวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ในที่พักอาศัยและอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศจนกระทั่งยานพาหนะ ล้วนแล้วแต่มีปฏิสัมพันธ์และรวมศูนย์กับผู้ใช้กิจวัตรประจำวันจะได้รับการบริหารจัดการโดยอัตโนมัติด้วยเครือข่าวอัจฉริยะประสิทธิภาพสูง สะดวกสบาย เต็มไปด้วยความน่าเชื่อถือและเปี่ยมอรรถประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งในระหว่างการใช้เวลาในบ้านหรือการโดยสารเดินทางบนพาหนะ

บุกตลาดวงการ smart home ในฐานะคนกลาง

Home-iX กำลังวิจัยพัฒนารูปแบบพื้นฐานของระบบ “Smart Living as a Service” และศูนย์จัดจำหน่ายบริการ smart living ในโมเดลธุรกิจแบบ B2B ทั้งนี้บริษัทได้วางโครงสร้างของตนเองไว้ในฐานะขององค์กรสตาร์ทอัพที่ดำเนินงานอย่างเป็นกลาง นำเสนอกรรมวิธีในการแก้ไขปัญหาโดยร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่าวต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน แทนที่จะ
เป็นการแข่งขันกับบรรดาองค์กรเหล่านั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ home-iX เชื่อว่า บรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายที่มีอยู่หลายรายนั้น จะเริ่มหันไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีจุดร่วมคือความต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมสไตล์ smart living ที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

Porsche Digital คือศูนย์กลางองค์ความรู้ดิจิทัลของ Porsche AG สถานที่อันเป็นหัวใจสำคัญในการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์ดิจิทัลล้ำสมัยทั้งหลาย จำแนกแยกแยะประเภทและนำมาประยุกต์ให้เป็นรูปร่าง โดยประสานการทำงานกับหน่วยงานอื่นของปอร์เช่ทั่วทุกมุมโลก อีกบทบาทหนึ่งคือการตามติดกระแสโลกาภิวัตน์ พิจาราณาและประเมินแนวโน้มต่างๆ ที่ส่งผลกับการใช้ชีวิตของผู้คน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปอร์เช่จะสามารถเข้าไปอยู่ในใจกลางของความเป็นไปทางเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์แบบ ศูนย์วิจัย Porsche Digital ดำรงฐานะจุดเชื่อมต่อระหว่างโรงงานปอร์เช่และองค์กรด้านนวัตกรรมต่างๆ ทั่วโลก นอกเหนือจากที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย Ludwigsburg, Berlin และล่าสุดที่ Santa Clara ใน Silicon Valley ปอร์เช่ยังมีแผนการขยายส่วนงานที่มีความสำคัญทางด้านเทคโนโลยีลักษณะนี้ไปยังภูมิภาคอื่นของโลก อาทิ ทวีปเอเชียเป็นต้น

Facebook Comments

Share This Post

Lost Password

Register