Mitsubishi Triton Double Cab ราคาและตารางผ่อน

Mitsubishi Triton Double Cab มีให้เลือก 8 รุ่นย่อย มีทั้งรุ่น 2WD และ 2WD แบบยกสูง และมีรุ่น 4WD มีทั้งรุ่นเครื่องยนต์ 2.5 ลิตร และ 2.4 ลิตร

รุ่นย่อยและราคา

  • รุ่น 2.5D GLX 5 MT ราคา 707,000
  • รุ่น Plus 2.4D MIVEC GLX 6MT ราคา 776,000
  • รุ่น Plus 2.4D MIVEC GLS-LTD 6MT ราคา 826,000
  • รุ่น Plus 2.4D MIVEC GLS-LTD 5AT ราคา 871,000
  • รุ่น 4WD 2.4D MIVEC GLS-LTD NAVI 6MT ราคา 969,000
  • รุ่น 4WD 2.4D MIVEC GLS-LTD NAVI 5AT ราคา 1,066,000
  • รุ่น Plus 2.4D MIVEC GLS-LTD 6MT Limited Edition ราคา 869,000
  • รุ่น Plus 2.4D MIVEC GLS-LTD 5AT Limited Edition ราคา 914,000

ตารางผ่อน

 

Lost Password

Register