Mitsubishi Triton Limited Edition ราคาและตารางผ่อน

Mitsubishi Triton Limited Edition รุ่นตกแต่งพิเศษ มาพร้อมเครื่องยนต์ ไมเวค คลีน ดีเซล ขนาด 2.4 ลิตร 181 แรงม้า ทั้งรุ่นขับเคลื่อนสองล้อ และรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อที่มาพร้อมเทคโนโลยี SUPER SELECT 4 WD II

รุ่นย่อยและราคา

  • รุ่น Mega Cab Plus Limited Edition 6MT Pyreness Black ราคา 746,000
  • รุ่น Mega Cab Plus Limited Edition 6MT White Pearl ราคา 753,000
  • รุ่น Double Cab Plus Limited Edition 6MT Pyreness Black ราคา 869,000
  • รุ่น Double Cab Plus Limited Edition 6MT White Pearl ราคา 876,000
  • รุ่น Double Cab Plus Limited Edition 5AT Pyreness Black ราคา 914,000
  • รุ่น Double Cab Plus Limited Edition 5AT White Pearl ราคา 921,000
  • รุ่น Double Cab 4WD Limited Edition 5AT Pyreness Black ราคา 1,072,000
  • รุ่น Double Cab 4WD Limited Edition 5AT White Pearl ราคา 1,079,000
 

Lost Password

Register